Ordlista

Anemi

Brist på röda blodkroppar (syretransporterande blodkroppar)

Stroke

Blödning eller blodpropp i hjärnan

Blodplättar

Blodkroppar som medverkar i blodkoagulationen

CALR

Kalretikulin. Mutation som ses vid vissa MPN-sjukdomar.

Cytokiner

Signalämnen som används av immunsystemet

Erytropoes

Bildande av röda blodkroppar

Erytropoetin (EPO)

 

Ett hormon som bildas i njurarna och utlöser bildandet av röda blodkroppar

ESA

Erytropoetinstimulerande läkemedel

ET

Essentiell trombocytemi

Fibrös vävnad

Bindväv

Hjärtinfarkt

Blodpropp i hjärtat

Vita blodkroppar

Blodkroppar som medverkar i immunförsvaret

Hematokrit

Andelen röda blodkroppar i blodet

Hematolog

Läkare som är specialist på blodsjukdomar

JAK2

Januskinas 2. Ett enzym som medverkar i bildandet av blodkroppar

JAK2V617F-mutation

Mutation i JAK2-genen, ses vid vissa MPN-sjukdomar

Benmärg

Märg i skelettbenen, producerar röda och vita blodkroppar samt blodplättar

MF

Myelofibros

MPL-mutation

Mutation i genen ”myeloproliferative leukemia virus oncogene”, ses vid vissa MPN-sjukdomar

MPN

Myeloproliferativa neoplasier

Mutation

Förändring av arvsmassan (DNA)

Philadelphia-kromosom

En onormal variant av en kromosom (en större del av ditt DNA). Variationen förekommer bland annat hos patienter med kronisk myeloisk leukemi.

PV

Polycytemia vera

Röda blodkroppar

Blodkroppar som transporterar syre

Splenektomi

Bortoperation av mjälten

Splenomegali

Förstorad mjälte