home hero

Livet tar inte slut med diagnosen

Läs mer om MPN och hur du och dina närmaste kan tackla sjukdomen.

De tre typerna av MPN

Denna webbplats är sammanställd av

Vad är MPN-sjukdomar?

Myeloproliferativa neoplasier (MPN) är en gemensam beteckning för flera olika typer av kronisk blodcancer, som innebär att man får för många blodkroppar i blodet. Denna grupp av sjukdomar delas upp i två huvudgrupper beroende på om man har en så kallad Philadelphia-kromosom eller inte.

På den här sidan kan du läsa mer om de tre vanligaste MPN-sjukdomarna, som inte har någon Philadelphia-kromosom, och om hur de behandlas. Du kan också läsa om de vanliga symtomen på MPN och om hur du som har en MPN-sjukdom kan få hjälp med att hantera den.

 

Gemensamt för MPN-sjukdomarna är att det är en grupp cancersjukdomar i blodet som innebär att benmärgen inte fungerar normalt. Benmärgen finns inuti skelettet och där produceras blodkroppar: röda blodkroppar som transporterar runt syre i kroppen, vita blodkroppar som bekämpar infektioner, och blodplättar som medverkar i blodkoagulationen.

Hos personer med MPN är produktionen av blodkroppar inte normal, och samtidigt lever de onormala blodkropparna längre än normala blodkroppar. Det leder till en ansamling av onormala celler i benmärgen och i blodet. Detta kan leda till många olika symtom och komplikationer, men kan också föregå helt utan symtom.

Illustration av benmärg

De tre typerna av MPN

De tre undergrupperna av MPN är:

  • Essentiell trombocytemi, som innebär att benmärgen bildar för många blodplättar.
  • Polycytemia vera, som innebär att benmärgen bildar för många röda blodkroppar. Inte så sällan ser man även för många vita blodkroppar och blodplättar.
  • Myelofibros, som innebär att det bildas ärrvävnad i benmärgen som påverkar produktionen av blodkroppar.

Både essentiell trombocytemi och polycytemia vera kan utvecklas till myelofibros.

Du kan läsa mer om sjukdomarna nedan.

 

 

ET

essentiell trombocytemi

läs mer om ET

PV

polycytemia vera

läs mer om PV

MF

myelofibros

läs mer om MF